Gemaal Kandia Groessen

Opnieuw zoeken Ga terug naar zoekresultaten
 • Gemaal Kandia Groessen
  Naam:
  Gemaal Kandia Groessen
  Soort object:
  Gemaal
  Plaats:
  Groessen
  Gemeente:
  Duiven
  Adres:
  Rijnstrangenweg 17
  Watergang 1:
  Oude Rijn
  Watergang 2:
  Pannerdens Kanaal
  Eigenaar:
  WRIJ
  Bouwperiode:
  1960 - 1970
  Heeft u ook een leuk verhaal of wilt u reageren op dit object? Klik dan hier

  Gemaal Kandia dateert uit 1969. Het is gebouwd door Provinciale Waterstaat en staat aan de monding van de Oude Rijn.

  Het gemaal is gebouwd om na de afsluiting van de monding van de Oude Rijn het peil van het dan ontstane binnenwater te kunen regelen. Na veertig jaar trouwe dienst is gemaal Kandia in 2011 gerenoveerd. De dieselmotoren zijn vervangen door milieuvriendelijke elektromotoren en alle elektrische installaties zijn vernieuwd. Ook is er een dijkpost ingericht voor de dijkbewaking bij hoog water.

  Gemaal Kandia maakt deel uit van een dijk die bescherming biedt tegen het hoge water in de Pannerdens Kanaal. Het is een van de grootste gemalen in het gebied van Rijn en IJssel. Het houdt het water op peil in het stroomgebied van de Oude Rijn van ongeveer Groessen in Nederland tot Emmerich in Duitsland, in totaal een gebied van 10.000 hectare op Nederlands en Duits grondgebied. Zonder dit gemaal zou bij hoog water op het Pannerdens Kanaal een groot deel van het gebied onder water staan. Het gemaal speelt niet alleen een rol in de waterveiligheid, maar is ook van groot belang voor natuur, landbouw en wonen.

  Bij de uitmonding in het Pannerdens Kanaal gaat het kanaal over in de Nederrijn.

  Correctie of aanvulling doorgeven
 • Gemaal Kandia Groessen

  Het gemaal dateert uit 1969 en is gebouwd door de Provinciale Waterstaat in opdracht van het Polderdistrict Rijn en IJssel (thans opgegaan in Waterschap Rijn en IJssel) en in samenwerking met het Duitse Wasserverband Netterdenscher Kanal (thans opgegaan in Deichverband Bislich-Landesgrenze). Het staat aan de monding van de Oude Rijn en slaat uit op het Pannerdens Kanaal.

  De totale bouwkosten hebben ruim f. 2.100.000,-- bedragen.

  Bij de bouw werd het gemaal uitgerust met twee schroefcentrifugaalpompen met elk een capaciteit van 5 m3 / sec. bij een opvoerhoogte van 3.50 tot 4.00 m.

  Het gemaal en de waterkering betekenden de definitieve afsluiting van de Oude Rijn, nadat de Spijkse Overlaat gesloten was.

  Uit: Pd OR nieuw archief inv. nr. 37a

  Tweede Kamer 1973

  Overeenkomst tussen het Duitse Wasserverband "Netterden'scher Kanal" en het Nederlandse Polderdistrict "Oude Rijn" inzake het gemaal Kandia. Herwen, 3 dec.1971

  Deze overeenkomst heeft betrekking op het stroomgebied van de watergang, die Hettergraaf, Grenskanaal, Wild en Oude Rijn genoemd wordt en uitmondt in het Pannerdensch Kanaal.

  Partijen achten het noodzakelijk een gemaal aan de monding van de Oude Rijn te stichten.

   Het gemaal wordt gebouwd, bediend, beheerd en onderhouden door het Polderdistrict Oude Rijn, maar de andere partij draagt bij in de ontstane kosten naar rato van haar aandeel in het gezamenlijk stroomgebied.

              Duits: 3.786 ha

              Ned.: 5.575 ha

  Het gemaal staat aan de monding van de Oude Rijn en slaat uit op het Pannerdens Kanaal.

  Correctie of aanvulling doorgeven
 • Foto's

  Uit het archief

 • Gemaal Kandia Groessen

  Reacties

  1. Er zijn nog geen reacties.
  Reactie plaatsen