Beeltenis Sickesz Lochem

Opnieuw zoeken Ga terug naar zoekresultaten
 • Beeltenis Sickesz Lochem
  Naam:
  Beeltenis Sickesz Lochem
  Soort object:
  Overige
  Plaats:
  Lochem
  Gemeente:
  Lochem
  Adres:
  Zwiepseweg
  Monument:
  Gemeentelijk monument
  Bouwperiode:
  1900 - 1910
  Heeft u ook een leuk verhaal of wilt u reageren op dit object? Klik dan hier

   

  Tegenover Huize De Cloese iets buiten Lochem staat een zuiltje met de beeltenis van de vroegere eigenaar van het huis, mr. C.J. Sickesz. Hij was onder andere oprichter van de Ned. Heidemij en de eerste watergraaf van het Waterschap van de Berkel.

  Recht tegenover zijn woonhuis staat een monument ter herinnering aan Sickesz. Het is er in 1905 neergezet door de Nederlandsche Heidemaatschappij en de Geldersch-Overijsselsche Maatschappij van Landbouw  Het draagt zijn beeltenis met daarop de volgende tekst

  Mr. C.J. SICKESZ, GEB. 1839. OVERL. 1904 * OPGERICHT DOOR DE  NEDERLANDSCHE HEIDEMAATSCHAPPIJ EN DE GELDERSCH-   OVERIJSELSCHE MAATSCHAPPIJ VAN LANDBOUW. AUGUSTUS 1905".

   Het monument staat op de gemeentelijke monumentenlijst.

  Correctie of aanvulling doorgeven
 • Beeltenis Sickesz Lochem

  Cornelis Jacob Sickesz werd in 1839 in Amersfoort geboren. In 1864 trouwde hij met zijn nicht Maria Anna Cornelia van Harlingen. Het echtpaar woonde op De Cloese, dat even buiten Lochem aan de Berkel gelegen was. Eigenlijk was het huis niet zijn eigendom, maar dat van zijn echtgenote Maria.

  Sickesz was een invloedrijk man, die vele functies heeft bekleed. Zo was hij van 1864 tot 1878 burgemeester van Laren, maakte hij deel uit van het bestuur van de "Maatschappij tot bevordering der waterlozing en scheepvaart der Berkel en Regge" - kortweg de Berkel - Regge Commissie (zie dat archief, archieven Waterschap Rijn en IJssel), was hij voorzitter van de afdeling Lochem-Laren van de Nederlandsche Maatschappij van Nijverheid en Handel en was hij verbonden aan de Geldersch-Overijsselsche Maatschappij van Landbouw.

  Een van zijn opmerkelijkste en zeker ook succesvolste ondernemingen is geweest het mede oprichten van de Nederlandsche Heidemaatschappij. Hij werd er de eerste voorzitter van.

  In waterschapsverband is zijn belangrijkste verdienste het watergraafschap van het Waterschap van de Berkel. Sickesz had zich enorm beijverd voor de oprichting ervan. In 1882 gelukte het: het Waterschap van de Berkel was een feit. Sickesz werd de watergraaf.  Hij en zijn rechterhand, secretaris J.A. Staring (van de Koppel), togen voortvarend aan de arbeid, maar de benodigde financiële Haagse steun om de Berkelverbetering ook daadwerkelijk ter hand te kunnen nemen liet op zich wachten. In 1889 zou Sickesz zijn ambt teleurgesteld, maar ook om gezondheidsredenen, neerleggen. Mr. A.J. Baron van Nagell (van Ampsen) volgde hem op. In 1901 was Sickesz weer zo ver hersteld dat hij de draad weer kon oppakken. Wat zeker aan zijn herstel heeft bijgedragen is dat ir. C.J. Lely minister van Waterstaat was geworden. De Haagse kansen keerden zich ten goede. Lely kende de noden van de regio, hij was in zijn jonge jaren ingenieur van het nabuurwaterschap De Schipbeek geweest. Lely bewerkstelligde een Kamermeerderheid voor het toekennen van de zo broodnodige financiële steun voor het uitvoeren van de Berkelverbetering.

  Zonder meer kan worden gesteld dat Sickesz de volledige regie heeft gehad over de uitvoering en de voltooiing van de Eerste Berkelverbetering (1882 - 1900).

  Het Waterschap van de Berkel zetelde de eerste jaren na de oprichting op De Cloese, bij Sickesz thuis. In de archiefbewaarplaats van Waterschap Rijn en IJssel ligt nog een naambordje dat dienst moest doen als adresplaatje van het waterschap

  Correctie of aanvulling doorgeven
 • Foto's

  Uit het archief

 • Beeltenis Sickesz Lochem

  Reacties

  1. Er zijn nog geen reacties.
  Reactie plaatsen